logo

lijn

Waarom PolisReview?
We hebben te maken met de voor- en nadelen van verzekeren. Er is dekking van risico en dat kost ons veel geld. Ook komt het voor dat de uitkering veel minder is dan verwacht. Concurrentie tussen zorgverzekeraars is veelal onvoldoende, polissen onduidelijk en misleidend. Dit gaat ten koste van onze keuzemogelijkheden. Er is sprake van een maatschappelijk probleem. Een probleem waarin consumenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en politieke context onvoldoende afgestemd zijn. Ervaringen met zorgverzekeraars bij elkaar brengen creëert kracht. Daarom is er nu PolisReview.

PolisReview

PolisReview is een initiatief van stichting PolisReview.
Slobbengorsweg 125
Papendrecht
KvK 60642262
Telefoon: 06-29326710

Pieter Coppoolse
Directie - Pieter Coppoolse heeft in februari van 2014 het initiatief genomen tot de ontwikkeling van PolisReview. Hij richt zich momenteel vooral op de ontwikkeling van contacten met de partijen in het veld van de gezondheidszorg en het doorontwikkelen van de organisatie PolisReview. Hij is groot voorstander van een betere transparatie in de zorg en een betere afstemming tussen zorgconsumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.
 Pieter Coppoolsefoto coppoolse

Adrey Caljé
Directie - Adrey Caljé is een multitalent in IT ontwerp en -ontwikkeling. Hij voert de directie over het PolisReview IT platform en optimaliseert toegankelijkheid, data invoer en -analyse. Daarnaast onderzoekt en ondervraagt hij zorgverzekeraars op het gebied van de voorlichting aan de consument. Hij vindt dat de klantrelatie tussen verzekerde en zorgverzekeraar verbeterd moet worden.
 Adrey Caljéfoto fysio

Mirjam van Norden
Bureaumanagement - Mirjam van Norden, jurist van beroep, coördineert de werkzaamheden betreffende invoer en analyse van de polisvoorwaarden. Ze geeft input aan persberichten en verzorgt samen met Pieter Coppoolse de contacten met brancheorganisaties.
 Mirjam van Nordenfoto fysio

Missie

PolisReview wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de relaties tussen zorgconsument, zorgverlener en zorgverzekeraar, zodat de kwaliteit van zorgpolissen en zorgcontracten door inbreng van ervaringen van zorgverzekerden en zorgaanbieders wordt verbeterd.

Contact

Heeft u een vraag aan PolisReview? U kunt deze mailen aan: info@polisreview.nl

Twitter

@polisreview
PolisReview in ontwikkeling.