logo

lijn

Zorgverzekeraar, ben ik klant of lid?


21-01-2016 ● Pieter Coppoolse

Er was een tijd dat het stoken met kolen zorgde voor verwarmde huizen. Er waren kolenboeren, die kolen aan huis afleverden. Dat kostte wat. Afnemers dachten aan de prijs, hoe het goedkoper en beter kon. Zo kwam het dat ze samen met anderen in het dorp of de wijk, kolen gingen inkopen. Coöperaties en verenigingen ontstonden. Samen optrekken, risico's afdekken en kwaliteit inkopen. Dat is goed bekeken. Groter inkopen geeft vaak betere voorwaarden. Over kwaliteit en prijs is te onderhandelen. Je wordt lid van de coöperatie en geniet de voordelen. Samen sta je ergens voor.

Zorgverzekeraars als Salland, Menzis, VGZ, CZ zijn coöperatieve organisaties. Ze kopen namens hun leden zorg in. Het gedachtengoed om kwaliteit tegen een aanvaardbare prijs in te kopen, is in Nederland nog springlevend. Veel zorgverzekerden zijn leden van een coöperatieve zorgverzekeraar, al is dat misschien niet meer zo duideljk.

In het huidige zorgstelsel dreigt het coöperatieve gedachtengoed ongesneeuwd te raken. De klantrelatie staat nu centraal. Bij een coöperatieve zorgverzekeraar is de zorgverzekerde echter meer dan een klant. De leden zijn met elkaar eigenaar van de coöperatie en dragen -bij de klassieke coöperatie-  ook risico.

PolisReview vindt dat de verbinding tussen zorgverzekeraars en hun leden beter moet. Vooral een coöperatieve zorgverzekeraar staat immers ten dienste van haar leden en zal goed geinformeerd moeten zijn over de behoeften en wensen van haar leden. Ze kan hierin onderscheidend zijn. Hoewel de zorgverzekeraar als coöperatie namens en voor haar zorgverzekerden inkoopt, is er in de huidige situatie nauwelijks tot geen feedback van de leden op de kwaliteit van de ingekochte zorg, hulp- en geneesmiddelen. Ook politiek gezien is er weinig aandacht voor het coöperatieve gedachtengoed. Vanuit het politieke bestel wordt gewenst dat zorgverzekeraars concurreren. Dat heeft tot gevolg dat leden van een coöperatieve zorgverzekeraar aangemoedigd worden hun lidmaatschap op te zeggen omdat het wellicht elders goedkoper is. Daardoor wordt de noodzaak dat coöperatieve zorgverzekeraars hechte banden met hun leden ontwikkelen en deze banden onderhouden, nog belangrijker. Een goede relatie tussen zorgverzekerde en zorgverzekeraar vraagt om systematisch inventarisatie van de (veranderende) zorgbehoeften van leden van de coöperatie. Coöperatieve zorgverzekeraars kunnen het voortouw nemen.

Dat ingekochte zorg en gemaakte afspraken afgestemd worden met leden van coöperaties is vanzelfsprekend. "Wanneer de kolen voldoen en de huizen lekker warm zijn", worden leden van zorgverzekeraarscoöperaties in staat gesteld gure fysieke en psychische omstandigheden het hoofd te bieden. Dat schept een band. Deze moet gekoesterd worden.


Missie

PolisReview wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de relaties tussen zorgconsument, zorgverlener en zorgverzekeraar, zodat de kwaliteit van zorgpolissen en zorgcontracten door inbreng van ervaringen van zorgverzekerden en zorgaanbieders wordt verbeterd.

Contact

Heeft u een vraag aan PolisReview? U kunt deze mailen aan: info@polisreview.nl

Twitter

@polisreview
PolisReview in ontwikkeling.