logo

lijn

Rust en duidelijkheid in de zorg


18-02-2016 ● Pieter Coppoolse

Hoeveel miljoenen worden er weggegooid in de zorgmarkt? In ieder geval elk jaar vele miljoenen aan tijd, energie en reclame onder de noemer van concurrentie. De zorgverzekerde wordt immers elk najaar opnieuw verleid over te stappen. Op deze manier eten de zorgverzekeraars ieder jaar een stukje van elkaars staart op. De vreugde om een stukje staart van de ander is zo groot dat het niet opvalt dat er ook een stukje staart verloren gaat. Hoezo concurreren? De basispolis is toch voor iedereen gelijk? Toch is er de suggestie dat concurrentie en kwaliteit verbeteren door de jaarlijkse onderhandeling en inkoop in de zorg. Dat met nieuwe eisen aan leveranciers, concurrentie bevorderd wordt en er meer efficiency en kwaliteit ontstaat. Intussen kent geen zorgverzekerde nog precies de voorwaarden van zijn zorgverzekering en ontbreekt transparatie over welke zorgaanbieders, hulpmiddelen en welke geneesmiddelen vergoed worden.

De zorgmarkt is overspannen geraakt en vraagt inmiddels om meer rust en duidelijkheid. Al die energie en al het geld dat besteed wordt aan het opstellen van nieuwe polissen en polisvoorwaarden leiden tot heel veel stress. Elk jaar opnieuw. Het maken van een kwaliteitsslag is noodzakelijk en pas mogelijk indien de stress, samen met de druk op prijzen en de toenemende regelgeving verminderen. Het ter toetsing bij de NZa inleveren van de nieuwe zorgpolissen door zorgverzekeraars is elk jaar weer een race tegen de klok. De toetsing van de polissen door de NZa, spannend. Het verwerken van de nieuwe polissen door gespecialiseerde bedrijven tot polisinformatie in databestanden staat onder tijdsdruk. Het controleren van deze databestanden met polisinformatie door zorgverzekeraars, het corrigeren van onvolledigheden en fouten, mag niet fout gaan. De reclames van de vele zorgvergelijkingssites vragen veel aandacht en budgetcontrole. Het optuigen van reclamecampagnes, het maken van de commercials, de filmpjes, het bedenken van de quotes slurpt energie. En.....we hebben het nog niet eens over de onderhandelingen (en de gevolgen voor de onderlinge verhoudingen), die elk jaar opnieuw tussen zorgaanbieders, leveranciers van hulp- en geneesmiddelen en zorgverzekeraars plaats vinden.

PolisReview schreef in haar blog van 11 december vorig jaar dat Wouter Bos, terugkijkend als oud-politicus en huidig bestuurder van het VUMC op 10 jaar zorgverzekeringsmarkt, de toekomstbestendigheid van het stelsel in twijfel trekt. Voor de zorgaanbieders is er een te grote last en zijn er te hoge kosten als het gaat om jaarlijkse contractering.

Kijken we door de bril van de zorgconsumenten dan zien zij door de bomen het bos niet meer. Het aantal zorgpolissen groeide van 55 in 2006 naar 70 in 2015, aldus het CPB (mei 2015). Elk jaar nieuwe voorwaarden, uitsluitingen en andere leveranciers. Is dat concurrentie? PolisReview is van mening dat er maximaal drie door de NZa goedgekeurde formats voor de basis zorgpolis zouden moeten bestaan. Deze formats zouden identiek qua indeling en voorwaarden moeten zijn. Dat maakt het eenvoudig en overzichtelijk. De basiszorg is immers voor elke verzekerde Nederlander gelijk. De drie zorgpolissen zijn te onderscheiden doordat ze steeds minder vrijheid in de keuze van zorgaanbieders, hulp- en geneesmiddelenleveranciers bieden. Van maximale keuzevrijheid naar een beperking van de keuzevrijheid. Deze maximale beperking dient landelijk te worden vastgelegd. Voorts worden zorgcontracten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars voor drie tot vijf jaar afgesloten. De jaarlijkse keuze mogelijkheid voor zorgverzekerden blijft onaangetast. Dat stimuleert zorgverzekeraars in te zetten op de relatie met de zorgverzekerde. De zorgconsument kan intussen ervaringen met zorgverzekeraars en zorgaanbieders zichtbaar maken.

Het kemphanengedrag, de onveiligheid en stress kunnen intussen verminderen. De ontstane rust geeft energie en biedt mogelijkheden kwaliteit in de zorg samen te ontwikkelen.

 

 


Missie

PolisReview wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de relaties tussen zorgconsument, zorgverlener en zorgverzekeraar, zodat de kwaliteit van zorgpolissen en zorgcontracten door inbreng van ervaringen van zorgverzekerden en zorgaanbieders wordt verbeterd.

Contact

Heeft u een vraag aan PolisReview? U kunt deze mailen aan: info@polisreview.nl

Twitter

@polisreview
PolisReview in ontwikkeling.