logo

lijn

Verzekerden moeten voor 19 november weten waar ze aan toe zijn.


28-01-2016 ● Pieter Coppoolse

PolisReview berichtte op 7 december over de onvolledige informatie van zorgverzekeraars in hun reclamecampagnes. Op 19 november was nog lang niet duidelijk welke zorgaanbieders gecontracteerd waren. Dit belemmert de keuzevrijheid van de Nederlandse burger. De NZa spreekt in dit verband van misleidende informatie:

De Nza in beleidsregel TH/BR -020, die per 1 november 2015 in werking is getreden, stelt:

Minister Schippers heeft op 19 januari, in antwoord op kamervragen, duidelijk gemaakt dat het beter moet:

"In het bestuurlijk overleg medisch-specialistische zorg is onlangs afgesproken om de contracteercyclus te versnellen in het belang van een tijdige en goede informatievoorziening richting verzekerden. Ik ga met de sector in gesprek opdat dit word verbeterd. Zoals ik heb aangegeven in de voortgangsrapportage ‘Kwaliteit loont’ (Tweede Kamer 31765, nr 132) zal ik de Kamer hierover voor de zomer van 2016 informeren.
Verzekerden moeten immers uiterlijk 19 november inzicht krijgen in de polissen voor het aankomende jaar, inclusief informatie over welke zorgaanbieders wel en welke niet zijn gecontracteerd, om een goed geïnformeerde beslissing te kunnen nemen over welke polis kiezen bij welke verzekeraar."

Zie de volledige brief van de minister: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/01/19/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-vgz-constateert-grote-prijsverschillen-ziekenhuizen

"Ziektekostenverzekeraars dragen zorg voor de door of namens hen verstrekte of beschikbaar gestelde informatie over een product of een dienst, waaronder reclame-uitingen.", stelt de NZa beleidsregel.

 


Missie

PolisReview wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de relaties tussen zorgconsument, zorgverlener en zorgverzekeraar, zodat de kwaliteit van zorgpolissen en zorgcontracten door inbreng van ervaringen van zorgverzekerden en zorgaanbieders wordt verbeterd.

Contact

Heeft u een vraag aan PolisReview? U kunt deze mailen aan: info@polisreview.nl

Twitter

@polisreview
PolisReview in ontwikkeling.