logo

lijn

Zorgverzekerden worden benadeeld doordat IZZ polisvoorwaarden aanpast.


24-02-2016 ● Pieter Coppoolse

IZZ moet voorkeursbeleid aanpassen naar aanleiding uitspraak Hoge Raad.

IZZ stelt dat er voorkeursbeleid geneesmiddelen is om de zorg in Nederland betaalbaar te houden. (voorkeursbeleid.)

Bij de drogist of apotheker zijn diverse geneesmiddelen van verschillende fabrikanten beschikbaar. De zorgverzekeraar kiest als gevolg van het voorkeursbeleid voor de goedkoopste. Van een aantal geneesmiddelen wordt alléén de variant met de laagste prijs vergoed. Dit wordt het  ‘voorkeursbeleid’ genoemd.

Alle voorkeursgeneesmiddelen zijn door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen goedgekeurd op het gebied van kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid.

Eigen risico

Voorkeursgeneesmiddelen tellen niet mee voor het verplicht en vrijwillig eigen risico bij IZZ. Alleen de kosten die de apotheek in rekening brengt om het middel te leveren (terhandstellingskosten) vallen onder het eigen risico.

Dit betekent dat de kosten van voorkeursgeneesmiddelen niet worden verrekend met het verplicht of vrijwillig eigen risico. IZZ stelt "Zo profiteren onze verzekerden direct van het voordeel van voorkeursgeneesmiddelen, bijvoorbeeld voorkeursproducten drinkvoeding."

IZZ vervolgt: "Nu hebben onder andere Nutricia en de Stichting Patiëntenbelang Vergoeding Dieetpreparaten een rechtszaak tegen ons aangespannen hierover. De rechter heeft bepaald dat verzekerden over de kosten van een voorkeursproduct drinkvoeding wél eigen risico moeten betalen. Wij zijn het hier niet mee eens, maar kunnen helaas niet anders dan gehoor geven aan deze uitspraak van de Hoge Raad. Dit betekent dat wij ons voorkeursbeleid moesten aanpassen. Natuurlijk blijven we zoeken naar andere manieren om de zorg betaalbaar te houden."

Wijziging voorwaarden

Vanaf 1 januari 2016 betaalt de zorgverzekerde nu wél eigen risico voor de kosten van bijvoorbeeld dieetpreparaten (drinkvoeding). Ook als het gaat om een voorkeursproduct dat door een aangewezen aanbieder wordt geleverd. Deze kosten waren eerder vrijgesteld van het eigen risico. Bekijk de aangepaste verzekeringsvoorwaarden over dieetpreparaten (drinkvoeding).

Aanpassing polisvoorwaarden, onterecht

PolisReview is van mening dat zorgverzekerden worden benadeeld door deze tussentijdse aanpassing van polisvoorwaarden. Nu is het dieetvoeding, welke producten volgen? De zorgpolissen zijn getoetst door de NZa en goed genoeg bevonden. Het kan niet zo zijn dat risico’s die door een zorgverzekeraar in de contractering worden genomen, vervolgens worden afgewenteld op de zorgverzekerde. Een zorgpolis is een overeenkomst tussen zorgverzekerde en zorgverzekeraar. Deze moet zekerheid en duidelijkheid bieden. Minstens een jaar lang.

 


Missie

PolisReview wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de relaties tussen zorgconsument, zorgverlener en zorgverzekeraar, zodat de kwaliteit van zorgpolissen en zorgcontracten door inbreng van ervaringen van zorgverzekerden en zorgaanbieders wordt verbeterd.

Contact

Heeft u een vraag aan PolisReview? U kunt deze mailen aan: info@polisreview.nl

Twitter

@polisreview
PolisReview in ontwikkeling.