logo

lijn

Consequenties van selectieve zorginkoop


14-06-2016 ● Pieter Coppoolse

De informatie van zorgverzekeraars aan zorgverzekerden schiet flink tekort. PolisReview berichtte hier reeds over. Zo is het erg onduidelijk welke zorgaanbieders zijn gecontracteerd, is het onduidelijk voor welke tarieven behandelingen gecontracteerd zijn en worden wachttijden en zorgbemiddeling onvoldoende toegelicht. De vergelijking van kwaliteit van zorgverzekeraars en hun zorgpolissen wordt hierdoor belemmerd.

Minister Schippers stelt in haar brief van 25 mei jl. dat het beter moet:

"Net als ik, vindt de NZa dat zorgverzekeraars zelf beter en proactief inzicht moeten verkrijgen in de wachttijden die voor hun verzekerden gelden, zodat zij snel kunnen anticiperen op wachttijdontwikkelingen en hun verzekerden kunnen begeleiden naar zorgaanbieders met wachttijden onder de norm. De NZa spreekt zorgverzekeraars hierop aan."

De NZa heeft daarom ook, zo bericht de minister in voornoemde brief, per 1 november 2015 de regels aangescherpt voor de informatieverstrekking door zorgverzekeraars aan burgers. Hierin is geregeld dat de zorgverzekeraar in het kader van de transparantie over de zorgplicht op de website moet aangeven voor welke soorten zorg er normen van tijdigheid en bereikbaarheid gelden en welke eigen normen de zorgverzekeraar daarnaast hanteert op het gebied van tijdigheid en bereikbaarheid. Ook dient de zorgverzekeraar te vermelden wat de inhoud van deze normen is per type zorg en vermeldt hij op de website de mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling.

Zie verder: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/05/25/kamerbrief-over-marktscan-ggz-2015

Het is nu voor de brancheverenigingen van zorgaanbieders het juiste moment en van groot belang om per zorgverzekeraar de wachtlijsten en/of patiëntenstop zichtbaar te maken. Consequenties van selectieve zorginkoop kunnen daardoor sneller beschikbaar zijn. Het patiëntenbelang en de kwaliteit van de zorginkoop is hiermee gediend. Zorgverzekerden willen weten bij welke zorgaanbieders grote wachtlijsten zijn en of er voldoende capaciteit is ingekocht door hun zorgverzekeraar.

 

 

 


Missie

PolisReview wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de relaties tussen zorgconsument, zorgverlener en zorgverzekeraar, zodat de kwaliteit van zorgpolissen en zorgcontracten door inbreng van ervaringen van zorgverzekerden en zorgaanbieders wordt verbeterd.

Contact

Heeft u een vraag aan PolisReview? U kunt deze mailen aan: info@polisreview.nl

Twitter

@polisreview
PolisReview in ontwikkeling.