logo

lijn

Kwaliteit borgen in meerjarige contracten


02-07-2016 ●

Meerjarige contractering door zorgverzekeraars neemt toe maar kan verder worden gestimuleerd.

"Het zou echter zonde zijn als de kansen voor het verbeteren van kwaliteit via een meerjarig contract door partijen niet volledig worden benut, terwijl de wil wel bestaat om meerjarig met elkaar in zee te gaan. Daarom probeer ik samen met de betrokken partijen ook de ervaren belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen.", schrijft minister Schippers in haar kamerbrief van 30 juni 2016 over meerjarige contracten in de zorg.

Onrust betreffende veranderende regelgeving, schotten in de bekostiging, frictiekosten en gebrek aan vertrouwen worden als belemmerende factoren gezien.

Strategische overwegingen van zorgverzekeraars staan de ontwikkeling van meerjarige contracten ook in de weg blijkt uit deze kamerbrief:

"Ondanks de meerwaarde die meerjarige contracten kunnen hebben, zijn er ook zorgverzekeraars die bewust uit strategische overwegingen (in bepaalde zorgsectoren) geen meerjarige contracten sluiten. Meestal gaat het om sectoren met veel zorgaanbieders en veel concurrentie."

Zie voor de volledige brief:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/07/01/kamerbrief-meerjarige-contracten-zorgverzekeringswet

 


Missie

PolisReview wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de relaties tussen zorgconsument, zorgverlener en zorgverzekeraar, zodat de kwaliteit van zorgpolissen en zorgcontracten door inbreng van ervaringen van zorgverzekerden en zorgaanbieders wordt verbeterd.

Contact

Heeft u een vraag aan PolisReview? U kunt deze mailen aan: info@polisreview.nl

Twitter

@polisreview
PolisReview in ontwikkeling.