logo

lijn

NZa ziet gaat meer toezien op informatieplicht zorgverzekeraar


26-07-2016 ●

Toezicht op transparantie zorgverzekeraars
De komende tijd bekijkt de NZa de informatievoorziening van verzekeraars nauwkeurig. "We onderzoeken de (telefonische) informatieverstrekking. We vragen om opheldering bij en actie van individuele zorgverzekeraars als mensen zich bij ons melden met vragen of klachten.", stelt de NZa. Dit najaar bekijkt de NZa of de websites van verzekeraars helder zijn, en zo volgen er meer acties. Ook de zorgverzekeraars zelf zullen de kwaliteit van hun informatievoorziening onderzoeken. De NZa en verzekeraars werken waar mogelijk samen om de verzekerden zo goed mogelijk te laten informeren.

Betere informatie over type polis
De NZa krijgt regelmatig signalen dat burgers onverwacht moeten bijbetalen voor zorg, omdat ze denken dat alle zorg wordt vergoed maar dit bij hun polis niet zo is. Om dit soort onaangename verrassingen te voorkomen, heeft de NZa haar regels aangepast over wat precies een naturapolis of een restitutiepolis mag heten. Verzekeraars zullen voor de polissen van 2017 aangeven of het een naturapolis, een restitutiepolis of een combinatiepolis is:

  • Bij een naturapolis weet je als verzekerde zeker dat je de zorg bij gecontracteerde zorgaanbieders vergoed krijgt. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder moet je meestal een deel bijbetalen.
  • Bij een restitutiepolis krijg je de kosten van zorg vergoed bij alle zorgaanbieders. Bij een restitutiepolis is het dus niet belangrijk welke zorgaanbieders wel of niet gecontracteerd zijn. Alleen als een zorgaanbieder een heel hoog (excessief) tarief rekent, dan is het mogelijk dat je een extra deel zelf moet betalen. Je kan je verzekeraar vooraf vragen of je dit risico loopt bij de zorgaanbieder waar je graag naar toe wilt.
  • Een combinatiepolis is altijd een variant tussen de naturapolis en de restitutiepolis. Het kan een polis zijn waarbij je voor sommige soorten zorg alleen alles vergoed krijgt als je naar een gecontracteerde aanbieder gaat (natura) en waarbij je voor andere soorten zorg bij alle aanbieders tot het 'marktconform tarief' vergoed krijgt (restitutie).

Zie voor de volledige NZa informatie over dit onderwerp:

https://www.nza.nl/publicaties/nieuws/NZa-actieplan-voor-overstapseizoen-zorgpolis/


Missie

PolisReview wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de relaties tussen zorgconsument, zorgverlener en zorgverzekeraar, zodat de kwaliteit van zorgpolissen en zorgcontracten door inbreng van ervaringen van zorgverzekerden en zorgaanbieders wordt verbeterd.

Contact

Heeft u een vraag aan PolisReview? U kunt deze mailen aan: info@polisreview.nl

Twitter

@polisreview
PolisReview in ontwikkeling.