logo

lijn

Onderzoek naar zorgcontractering


01-09-2016 ●

De Consumentenbond en VvAA beginnen een grootschalig onderzoek naar zorgcontractering. Het onderzoek moet inzicht geven hoe afspraken tussen zorgverleners en zorgverzekeraars totstandkomen en welke consequenties die hebben voor de zorg aan patiënten. Voor het onderzoek worden ongeveer 25 duizend zorgaanbieders benaderd.

De Consumentenbond en VvAA gaan onderzoeken of voorwaarden die zorgverzekeraars in hun contracten opleggen aan zorgverleners ongewenste consequenties hebben voor de zorgverlening aan patiënten. Daarnaast wordt onderzocht wat zorgverleners in het proces belangrijk vinden.

De zorgprofessionals die voor het onderzoek worden benaderd zijn lid van verzekeraar en dienstverlener VvAA waarbij ruim 120 duizend zorgverleners zijn aangesloten. De onderzoeksresultaten worden in november van dit jaar bekendgemaakt.


Missie

PolisReview wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de relaties tussen zorgconsument, zorgverlener en zorgverzekeraar, zodat de kwaliteit van zorgpolissen en zorgcontracten door inbreng van ervaringen van zorgverzekerden en zorgaanbieders wordt verbeterd.

Contact

Heeft u een vraag aan PolisReview? U kunt deze mailen aan: info@polisreview.nl

Twitter

@polisreview
PolisReview in ontwikkeling.