logo

informatie

  1. Tip!

    Hier vindt u de meest gezochte informatie.

Branchverenigingen en patiëntenbelangenorganisaties
Op deze pagina treft u informatie aan voor branche- en patiëntenverenigingen. Deze informatie zal in de komende periode worden aangevuld. Voor patiëntenbelangen organisaties en –verenigingen biedt PolisReview informatie omtrent de tevredenheid van verzekerden met de dekking in de zorgpolissen.

Het belang van de branche
De leden van uw branchevereniging weten wat kwaliteit is. Ze kennen de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen in hun vakgebied. Ze willen innoveren en invloed op kwaliteit. Onderhandelen over kwaliteit van de zorg met zorgverzekeraars is van belang. Brancheverenigingen vertegenwoordigen de belangen van hun leden. PolisReview biedt brancheverenigingen informatie. Informatie over de tevredenheid en kritieken van zorgconsumenten en zorgaanbieders.

Document PDF
Brochure met algmene informatie over PolisReview Brochure 2014 (Branchorgansaties)

Missie

PolisReview wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de relaties tussen zorgconsument, zorgverlener en zorgverzekeraar, zodat de kwaliteit van zorgpolissen en zorgcontracten door inbreng van ervaringen van zorgverzekerden en zorgaanbieders wordt verbeterd.

Contact

Heeft u een vraag aan PolisReview? U kunt deze mailen aan: info@polisreview.nl

Twitter

@polisreview
PolisReview in ontwikkeling.