logo

lijn

  1. Tip!

    Hier vindt u de meest gezochte informatie.

PolisReview voor wie?
Op deze pagina treft u informatie aan voor pers. Deze informatie zal in de komende periode worden aangevuld.

Contact
Wanneer u meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met Pieter Coppoolse.

Document PDF
Algemene informatie over PolisReview (t.b.v. Zorgconsument) Brochure 2015
Algmene informatie over PolisReview (t.b.v. zorgverleners) Brochure 2015 (Zorgaanbieders)
Algmene informatie over PolisReview (t.b.v. Branchorganisaties) Brochure 2014 (Branchorganisaties)
Persbericht 16-12-2014 Persbericht 16-12-2014
Persbericht 28-01-2015 Persbericht 28-01-2015
Zorgverzekeraars demotiveren afsluiten aanvullende zorgverzekering bij concurrent

Missie

PolisReview wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de relaties tussen zorgconsument, zorgverlener en zorgverzekeraar, zodat de kwaliteit van zorgpolissen en zorgcontracten door inbreng van ervaringen van zorgverzekerden en zorgaanbieders wordt verbeterd.

Contact

Heeft u een vraag aan PolisReview? U kunt deze mailen aan: info@polisreview.nl

Twitter

@polisreview
PolisReview in ontwikkeling.